hledej

O projektu

Metodika Mind Your Rights se věnuje tématice základních práv a občanství. Projekt obsahoval výtvarnou složku (kreslení) s tím, že se vítězné návrhy studentů přetvořily s pomocí profesionálních umělců ve skutečné umělecké dílo - krásné vitráže.

 

O průběhu:

 

 • Učitelé použili metodiku Mind Your Rights alespoň ve dvou třídách, a to ve třech hodinách občanské nauky a minimálně jedné hodině výtvarné výchovy. 
   
 • Zpětná vazba k průběhu projektu byla od všech škol zaslána do 21. února 2010. Zpětné vazby měly velmi různorodé formáty: viděli jsme blogy, webové stránky, videy, fotografie, deníky, zápisky, publikace, plakáty atd.. Povinně zpětná vazba musela obsahovat: 
  • Hodnotící formulář projektu: souhrn všech realizovaných aktivit a jejich výstupů spolu s hodnocením výukového nástroje Mind Your Rights
  • Ukázky prací studentů
  • Obrázek „papírového“ výsledného návrhu studentů
    
 • Vítězné školy se zúčastnily kreativního workshopu, kde pod vedením uměleckých sklářů pomáhaly vytvořit výsledné umělecké dílo. 
   

V projektu jsme velmi ocenili samostatnost a tvořivost jak učitelů, tak studentů. Všichni nejenže nabyli originální formou znalosti o základních lidských právech, ale získali cenné nové zkušenosti a uznání okolí za bezvadně odvedenou práci.