hledej

PARTNEŘI

Centrum pro Komunitní práci (CpKP)

 

Nevládní organizace zabývající se zapojováním místních komunit do rozhodovacích procesů. Společně s Generation Europe se podílí na tvorbě a provozu portálu Dvorek.

http://www.cpkp.cz

 

 

Hedmark University College

 

Jedna z největších norských universit nacházející se v městě Hammar (cca 200 km od Osla). Je realizátorem společného projektu Consumer Citizenship Network 2.

http://www.hihm.no/concit

 

 

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (Katedra software a výuky informatiky)

 

Jako partner se podílí na projektu "Podpora využití IT ve výuce společenských věd".

http://ksvi.mff.cuni.cz

 

 

Zuzana Roithová

 

Poslankyně Evropského parlamentu, je místopředsedkyní Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, členka Výboru pro mezinárodní obchod, Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a členka meziparlamentní delegace pro rozvojové země. Stala se patronkou soutěže Cesta do Evropského parlamentu a díky její laskavosti mělo 7 studentů (vítězů soutěže) možnost absolvovat studijní cestu do Belgie a Lucemburku.

http://www.roithova.cz