hledej

LIDÉ A ORGANIZACE

 

Správní rada

 

Petr Jakubíček, předseda organizace

 

Vystudoval Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy se zaměřením na politologii a sociální ekologii. Jako lektor a manažer projektů se dlouhodobě se zabývá spotřebitelským, environmentálním a občanským vzděláváním a pokouší se mezi nimi nalézat mosty. Hledá možnosti využití nových forem ve formálním vzdělávání.

 

 

 


Lenka Mužíčková, ředitelka organizace

 

Vystudovala finance a management malých a středních podniků na Vysoké škole ekonomické v Praze. Stará se o finanční záležitosti organizace a o administrativní řízení všech projektů. Udržuje dlouhodobou expertní spolupráci na řadě domácích i zahraničních projektů finančního vzdělávání.

 

 

 

 

 

 

Projektový tým

 

Tomáš Plch, IT odborník

 

Působí jako student doktorandského studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Zkoumá řízení skupin virtuálních lidí - věrohodné taktické chování v nepředvídatelném a složitém prostředí. Kromě svého studia se zajímá o výuku programování a robotiky, vývoj software a administrací nejrůznejších platforem (Windows, Linux, Solaris).

 

 

 

 

Marie Římanová, asistentka projektů

 

Vystudovala a zabývá se oborem krajinná a zahradní architektura. Zároveň se vzdělává v oblasti participačních přístupů v plánování a sociálně-prostorových analýz na Wageningen University and Research Centre v Nizozemí. V GE pracuje jako grafická a administrativní asistentka projektů.

 

 

 

 

Vít Šisler, koordinátor projektů

 

Působí jako interní doktorand na Ústavu informačních studií FF UK. Zabývá se problematikou současného islámského práva, vztahem islámu a elektronických médií a tématem výukových a politických počítačových her (tzv. serious games). Vyučuje na Ústavu informačních studií FF UK a na Anglo-American College in Prague. V GE působí jako manažer projektu Evropa 2045.

 

 

 

 

Jana Teplá, právník

 

V minulosti působila jako externí poradce v advokátní kanceláři a právní expert ve spotřebitelské organizaci. V GE pomáhá jako odborník v oblasti spotřebitelského práva a kulinářský konzultant.

 

 

 

 

 

Jan Čumlivski, grafik

 

Studoval maďarskou filologii a kulturologii na Filosofické fakultě UK, animaci a písmo a typografii na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, absolvoval stáže v Budapešti, Berlíně, Petrohradě a New Yorku. V Generation Europe je dvorním grafikem. Jinak působí také jako typograf a ilustrátor, spisovatel, herec a muzikant.

 

 

 

 

Veronika Hrozinková, grafička

 

Výtvarnice, režisérka a animátorka na volné noze. Vystudovala Vyšší odbornou školu filmovou, Zlín, obor animace a poté Vysokou školu umělecko-průmyslovou, ateliér Filmová a TV grafika. V Generation Europe dává tvář vzdělávacím hrám a diářům.

 

 

 

 

Dominik Straňák, asistent projektů

 

Absolovent Gymnázia Jana Nerudy, v současné době student 4. ročníku Mezinárodních teritoriálních studií na FSV UK. V Generation Europe se věnuje především projektu Školního diáře. Je také aktivním členem o. s. Propolis a studentské iniciativy Strategie 31(CZ).

 

 

 

 

Josef Štogr, filozof

 

Autor několika filozofických publikací, analytik a školitel. Pro Generation Europe napsal finančně vzdělávací publikaci Proč nevíme, co jsou peníze.

 

 

 

 

Alice Petýrková, asistentka projektů

 

Vystudovala Vyšší odbornou školu ekonomickou, obor Marketing, a pracovala na právním oddělení v leasingové společnosti. Po mateřské dovolené začala pracovat v neziskovém sektoru jako administrativní asistentka.