hledej

O Listině

Listina základních práv Evropské unie je prvním formálním dokumentem Evropské unie, který deklaruje všechny hodnoty a základní práva občanů Evropy, od práv ekonomických přes práva občanská až po práva politická.

 

Listina nezavádí nová práva. Spíše v jednom jednoduchém dokumentu shromažďuje jednotlivá základní práva, která byla do té doby roztroušená v nejrůznějších mezinárodních smlouvách.

 

Text Listiny základních práv Evropské unie s vysvětlením jednotlivých článků v angličtině je k dispozici na: http://www.eucharter.org/, v češtině bez vysvětlení na: http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303CS.01000101.htm