hledej

Mind Your Rights neboli Mozaika práv

V průběhu školního roku 2009/2010 byla ve více než 300 školách v 5 zemích (České republice, Estonsku, Irsku, Řecku a Rumunsku) testována nová metodika Mind Your Rights. Do pilotního projektu propagujícího mezipředmětové vyučování byli zapojeni především učitelé občanské nauky, společenských věd a výtvarné výchovy.

V České republice se do akce zapojilo 22 škol, z kterých jsme vybrali 5 nejlepších.

 

Mind Your Rights

 

Jedná se o tvůrčí nástroj pro výuku o Listině základních práv Evropské unie. Jeho prostřednictvím se studenti:

 

  • seznámili se svými základními právy,
  • objevili jejich význam a smysl v každodenním životě,
  • zvážili, jestli tato práva mají co do činění s jejich osobní odpovědností,
  • lépe pochopili význam občanství,
  • vyrobili skvělý plakát z papíru, kterým si mohli vyzdobit školu, a nakonec někteří i vytvořili opravdové umělecké dílo - vitráž podle papírového návrhu,
  • zúčastnili soutěže, ve které 2 školy vyhrály jedinečné umělecké dílo, jež jedinečným způsobem zachycuje pohledy studentů na Listinu základních práv Evropské unie.

 

Mind Your Rights zároveň představuje inovativní metodiku, kterou si učitelé mohou upravit i pro výuku v dalších předmětech.

 

Mind Your Rights je projekt financovaný Evropskou komisí.