hledej

EVROPA 2045

Evropa 2045 je počítačová simulace zaměřená na podporu výuky společenských věd na středních školách. Svou formou připomíná strategické počítačové hry, ovšem snaží se hráčům co nejvěrněji přiblížit politické, ekonomické a sociální otázky sjednocené Evropy a současného světa. Kromě získání faktických informací podporuje rozvoj tzv. klíčových kompetencí: schopnosti vyjednávat, kriticky myslet a pracovat v týmu.

 

Každý hráč v simulaci zastupuje jeden stát Evropské unie, který spravuje a reprezentuje v diplomatických jednáních. Hráč tak v sobě spojuje pravomoci, které jsou ve skutečnosti většinou rozděleny mezi hlavu státu, vládu a parlament. Hra funguje jako multiplayer online tahová strategie, což znamená, že každá partie je rozdělena na několik kol a všechny státy v dané partii jsou řízeny lidským hráčem.

 

Na úrovni vlády hráč určuje vnitrostátní politiku svého státu (od výše daní, sociálních dávek a míry ochrany životního prostředí až otázkám legalizace sňatků homosexuálních párů, pravomocí policie a ochrany soukromí). Dále zadává investiční pobídky, kterými se snaží přesvědčit domácí a zahraniční investory, aby investovali právě na území jeho státu. V rozhodování investorů hraje, stejně jako ve skutečnosti, důležitou roli výše a skladba daní, stav infrastruktury a úroveň vzdělanosti dané země.

 

Na diplomatické úrovni může hráč předkládat návrhy na změnu politik Evropské unie. Počáteční stav hry věrně odráží současnou situaci EU. Hráči mohou jak rušit stávající opatření, tak zavádět opatření nová. Každý hráč se snaží buď sám, nebo s ostatními hráči v týmu prosadit v rámci Evropy vlastní projekt. Projekt zjednodušeně představuje jakousi vizi toho, jak by měla Evropská unie v budoucnosti vypadat (např. projekt Zelená Evropa podporuje ochranu životního prostředí a investice do alternativních zdrojů energie, zatímco projekt Konzervativní Evropa usiluje o zachování tradičních a křesťanských hodnot). Konečná podoba Evropy na konci každé partie je tak výsledkem diskuse a hlasování v konkrétním třídním kolektivu.

 

Poté, co se hráč přihlásí do hry, je formou televizních zpráv informován o nejdůležitějších událostech minulého kola. Podrobnosti o nich si může přečíst také v herních novinách. Hra simuluje události a krizové situace, přibližující studentům klíčové otázky současné sjednocené Evropy (imigraci, stárnoucí populaci, energetickou závislost, diplomatické vztahy s USA a Ruskem, globální oteplování atd.) Na všechny tyto události musí hráč reagovat a ve spolupráci se svými spoluhráči hledat nejvhodnější řešení. V průběhu simulace hráči uvidí jak krátkodobé, tak dlouhodobé výsledky svých rozhodnutí.

 

Na herním serveru běží propracovaný ekonomický a sociální model, který simuluje stárnutí populace, migraci, vývoj trhu, přesuny průmyslu a služeb, změny životního prostředí, spokojenost obyvatelstva a velké množství dalších proměnných popisujících jednotlivé státy a Evropskou unii jako celek (např.kulturu, infrastukturu, vzdělanost, atd.). Vývoj simulace závisí na předchozích akcích hráčů.

 

Hra je k dispozici ZDARMA na www.evropa2045.cz

 

Simulace vznikla v rámci projektu JPD3 „Podpora rozšíření a využití informačních technologií ve výuce společenských věd“, který byl financován z rozpočtu Evropského sociálního fondu, rozpočtu hl. m. Prahy a České republiky.