hledej

O NÁS

 

 

VIZE

S primárním cílem obohacovat život ostatním prostřednictvím nekomerčních vzdělávacích a kulturních aktivit hledáme prostor pro realizaci vlastních nápadů a věcí, co nás baví. 
V oblasti vzdělávání chceme do praxe kontinuálně přinášet nové metodické koncepty (zkušenostní a zážitkové učení, občanské, finanční a environmentální vzdělávání, systémová analýza ad.) a zvláštní pozornost přitom věnovat hře a využití informačních a komunikačních technologií.
V oblasti kulturních a občanských aktivit chceme v místech, kde působíme, zřizovat a provozovat funkční komunitní centra.

 

 

POSLÁNÍ

Posláním organizace je s pomocí moderních nástrojů a pomůcek, které cílovým skupinám poskytujeme, zvyšovat motivaci a kvalifikaci českých učitelů a smysl pro tvořivost a kritické myšlení u žáků a studentů. 
Dále je naším posláním oživovat společenský život v našem okolí a podporovat chuť místních obyvatel podílet se na věcech veřejných. 

 

 

AKTIVITY

GE realizuje řadu vzdělávacích národních i mezinárodních aktivit, díky nimž ročně spolupracuje až s tisícem českých středních a základních škol, kterým pravidelně dodává inovativní výukové pomůcky a metodiky. Mezi nejvýznamnější projekty patří Žákovský a Studentský diář – vzdělávací publikace pro školy, Dolceta.eu – informační portál pokrývající všechna témata spotřebitelského vzdělávání s metodickými texty a interaktivními kvízy, Evropa 2045 – online výuková simulace o Evropské unii a další.  

Generation Europe je  členem sítě PERL (Partnership for Education and Research about Responsible Living), jež rozvíjí a studuje koncepty v oblasti zodpovědného občanství a spotřebitelství. Dále je součástí Spotřebitelského poradního výboru při Ministerstvu práce a sociálních věcí a také se účastní jednání Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání při Ministerstvu financí.