hledej

Zahrada - Velká voda

Soubor 12 „na klíč“ připravených plánů hodin pro finanční vzdělávání na ZŠ ve formě projektové hry. Žáci se prostřednictvím originálních aktivit učí, jak hospodařit s rodinnými financemi, jak vhodně spořit či investovat, jak se vypořádat s dluhem nebo inflací.  Příručka obsahuje mj. pracovní listy, kvízy a slovník pojmů a díky hernímu zpracování u žáků značně rozvíjí komunikativnost, smysl pro spolupráci a řešení problémů.

 

autoři: Vít Šisler a Lenka Petýrková
cena: 279 Kč

ISBN: 978-80-904974-9-8
Obsah balení: A4 metodická příručka s 13 aktivitami - 142 stran, 5+5 plakátů pro vedení projektové hry 


Zahrada - Velká voda jako projektová hra 

 

Jedná se o komplexní výukový program finančního vzdělávání určený základním školám a víceletým gymnáziím, který je založený na metodě projektového vyučování. Jednotlivé herní aktivity spojuje společný příběh, ve kterém se třída rozdělená do pracovních skupin snaží zachránit sama sebe před povodní. Hra zcela pokrývá Standard finanční gramotnosti pro ZŠ podle MFČR.

 

  • Herní prostředí je situováno do staré opuštěné zahrady, kde ve zvláštní symbióze žijí nejrůznější rodiny bytostí, např. opuštěné hračky nebo oživlé sochy. Žáci rozdělení do 3–5členných skupin se ve hře starají o konkrétní "rodinu" a její finanční potřeby.
  • Náplň hry tvoří dvanáct modulů, které je možné mezi sebou libovolně kombinovat a připravit tak vlastní učební plán. Každý modul odpovídá jednomu výukovému tématu (např. sestavování rodinného rozpočtu, bezhotovostní placení, typy úvěrů). Jednotlivé aktivity na sebe přímo nenavazují, ale všechny spojuje rámcový příběh a jednoduchá hra, v níž se jednotlivé skupiny žáků snaží vybudovat co největší plavidlo, aby se zachránily před potopou.
  • Skupiny žáků na začátku hry obdrží plakát s obrázkem a popisem rodiny bytostí, kterou budou po celou hru reprezentovat. Na plakát pak postupně umisťují výsledky příslušných úkolů.
  • Za plnění jednotlivých aktivit přiděluje učitel žákům části jejich plavidel, které „rodiny“ lepí do vodního prostoru na plakátu, aby mohli v případě velké vody v klidu odplout a odvézt s sebou co nejvíc svých věcí.
  • Celá aktivita zabere jednu až dvanáct vyučovacích hodin, podle výběru učitele (ten i určuje, za co a jak velké části plavidla se žákům rozdají). Hru vyhrávají ty bytosti, které postaví celé plavidlo nebo alespoň jeho největší část.

 

Ukázky aktivit z metodické příručky jsou k dispozici v přiložených souborech: