hledej

Jak učit o podnikání - Metodický manuál

Sada 15 metodických listů s kreativními aktivitami do hodin, pracovními listy, osmisměrkami a kvízy, které vám pomohou uvést vaše studenty do problematiky podnikání. V příručce najdete širokou škálu témat, jako je tvorba podnikatelského a finančního plánu, administrativní a daňové povinnosti podnikatele, formy reklamy a komunikace, tvorba e-shopu. Výukové plány vycházejí z metod aktivního vyučování a jsou doplněny autorovými podnětnými postřehy a poznámkami z testování metodik při výuce.

 

autor: Lukáš Instenčin
cena: 199 Kč

ISBN: 978-80-904974-7-4
Formát/počet stran:  A4/133 s.


ada metodických listů vychází z publikace Osobní finance – Základy podnikání autorky Šárky Strejčkové. Pracují s informacemi uvedenými v učebnici jednotlivé tematické bloky a kapitoly doplňují o informace nové/rozšiřující. Kromě informací odborného charakteru nabízí jednotlivé metodické listy popis různých výukových metod, které je možné využít i v jiných blastech vzdělávání / v jiných předmětech / vzdělávacích oborech. Metodické listy se tak mohou stát zdrojem informací i pro učitele neekonomických předmětů.

 

Všechny výukové lekce v manuálu jsou zpracovány jednotným způsobem obsahují následující části/materiály:

 

  1. Osmisměrky obsahující klíčové pojmy jednotlivých kapitol učebnice.
  2. Klíčová aktivita: Tato část lekce nabízí práci s doplňujícími nformačními zdroji a popis různých metod výuky. 
  3. Test, který je koncipován v návaznosti na klíčovou aktivitu.
  4. Elektronický test: Veškeré testy vytvořené jako pracovní listy jsou k dispozici také v elektronické podobě na internetové stránce http://www.gramot.cz. Testy jsou volně přístupné a studentům mohou posloužit jako informační zdroje / výukové materiály.
  5. Komentář z praxe: Jednotlivé metodické listy / přípravy na hodiny byly vyzkoušeny a ověřeny v praktické výuce. V části „komentáře“ jsou uvedeny a komentovány některé z momentů, s kterými se můžete setkat i ve své praxi. Jedná se o upozornění, která mohou vaši činnost učinit efektivnější či naopak mohou pomoci předem eliminovat možná rizika, problémové situace a úskalí.

 

Ukázky aktivit z metodické příručky jsou k dispozici v přiložených souborech: