hledej

Počítač ve výuce nejen geometrie Průvodce Geogebrou

Praktická příručka, která vás naučí používat nejrozšířenější a zdarma šířený matematický program GeoGebra, který lze využít na všech úrovních vzdělávání. Kniha detailním způsobem ukazuje obecné zásady použití programu a obsahuje téměř sto konkrétních postupů pro výuku planimetrie, analytické geometrie, funkcí a grafů, rovnic a nerovnic, diferenciálního a integrálního počtu, posloupností, kombinatoriky, pravděpodobností a statistiky.

 

autorka: Šárka Gergelitsová
cena: 259 Kč

ISBN: 978-80-904974-3-6
Formát/počet stran:  230*160 mm/247 s.


GeoGebra je program, který v sobě sdružuje funkce systémů dynamické (interaktivní) geometrie, tabulkových kalkulátorů a čím dál více i systémů CAS (algebraických systémů). Navíc poskytuje prostředky pro tvorbu webových dynamických stránek s didaktickým bsahem, tisk písemných didaktických materiálů a tvorbu interaktivních pomůcek. Program je pro školní, nekomerční využití zdarma, má rozsáhlou a neustále se rozšiřující webovou podporu s možností účasti na webovém diskusním fóru. Aktualizace a opravy chyb jsou průběžné.

 

První kapitola knihy podrobně popisuje, jak s programem pracovat a první příklady obsahují podrobnou instruktáž pro ovládání základních funkcí celého programu. Všechny příklady obsahují podrobný návod, jak uvedené modely sestrojit. V dalších kapitolách už čtenář může hledat podle toho, co ho právě tématicky zajímá, a kapitoly popisují podrobně pouze funkce nepopsané v úvodních příkladech.

 

Obsah:

  • Úvod - obecné vlastnosti a prostředí programu
  • Planimetrie
  • Analytická geometrie
  • Funkce a jejich grafy
  • Rovnice a nerovnice
  • Diferenciální a integrální počet
  • Posloupnosti, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

 

 

 

Ukázky aktivit z příručky jsou k dispozici v přiložených souborech: