hledej

Netradiční metody ve výuce biologie

Kniha představuje ukázku kreativního propojení metody učení prožitkem a využití interaktivních počítačových simulací pro vybraná přírodovědná témata jako např. stabilita ekosystému, šíření viru v populaci nebo problematika učení zvířat. Knihu ocení především učitelé biologie na 2. stupni ZŠ a středních školách, kteří přemýšlí o tom, jak zatraktivnit výuku.

 

kolektiv autorů
cena: 199 Kč

ISBN: 978-80-904974-0-5
Formát/počet stran:  
230*160 mm/101 s.


Kniha je pokusem představit netradiční výukový přístup k vybraným přírodovědným tématům, kombinující metodu učení prožitkem a využití počítačových interaktivních simulací. Předkládaný soubor metodik nemá ambici systematicky pokrýt všechna důležitá témata, která se obvykle na středních školách vyučují. Spíše se na vybraných tématech snaží nastínit způsob, jak lze k jejich výuce přistoupit. Předvedené metody autoři považují za vhodný doplněk výuky, nikoliv za něco, na čem by bylo možné založit celoroční systematickou práci se studenty dle školních vzdělávacích plánů. Témata jednotlivých lekcí jsou převážně z oblasti biologie, řada z nich se nalézá na pomezí více vědních oborů (biologie – ekologie, ekologie – geografie, ekologie – sociologie).

 

V jednotlivých metodikách se autoři nejčastěji odkazují k interaktivním modelům založeným na platformě Netlogo, jež je dlouhodobě vyvíjena na Northwestern University v USA. Hlavní výhodou tohoto programu je skutečnost, že je pro výukové účely poskytován zcela zdarma a že obsahuje knihovnu se stovkami hotových modelů, které lze navíc velmi jednoduše upravovat díky otevřenému kódu, v němž jsou modely napsány. Autoři, tým projektu robotomie.cz, navíc přeložil celou řadu těchto modelů do češtiny včetně rozsáhlého manuálu, který popisuje, jak s platformou Netlogo zacházet. Vše je zdarma ke stažení na www.robotomie.cz/netlogo. Na stejných stránkách naleznete také řadu dalších simulací, na něž se v knize odkazuje.

 

Kniha obsahuje kapitoly/modely:

 

 • AIDS v Minimarinu
 • Klimatické změny
 • Falešní objevitelé
 • Společné farmaření
 • Svaly v akci
 • Ten loví to a ten zas tohle
 • Erozní model
 • Zelený strom
 • Železná pravidla
 • Kdepak ty ptáčku hnízdo máš
 • Cvičíme psa Kosatce – základy data miningu
 • Míry, váhy a známka z tělocviku

 

Ukázky kapitol z publikace jsou k dispozici v přiložených souborech: