hledej

Počítač ve výuce fyziky

Kniha nabízí přehled zajímavých počítačových fyzikálních simulací či podobných hříček, pomocí nichž je možné studentům předvést fyzikální jevy způsobem, který jinak není možný. Ke každému programu je předveden komplexní výukový postup pro vedení celé hodiny s využitím popisované aplikace. Všechny využívané programy jsou zdarma dostupné z internetu. Kniha je určena učitelům fyziky na 2. stupni ZŠ a středních školách.

 

autoři: Zdeněk Drahoš, Martin Fiala
cena: 189 Kč

ISBN: 978-80-904974-1-2
Formát/počet stran:  230*160 mm/90 s.


Spojení počítačové simulace a výuky může znít na první dojem vcelku nepřístupně a budit dojem náročnosti a složitosti, ale opak je pravdou! Autoři tento fenomén přibližují a chtějí ho podpořit, protože nabízí velké možnosti pro hravé přiblížení fyziky žákům a studentům s minimální náročností na přípravu učitele, jednoduchostí ovládání a značným efektem ve výuce.

Existuje několik druhů počítačových simulací,autoři se zaměřili hlavně na tak zvané Java applety (případně fl ashové animace), což jsou nenáročné programy, které dokáží nasimulovat v podstatě jakýkoli fyzikální jev, vynikají jednoduchým prostředím, vysokou mírou přístupnosti a intuitivním ovládáním, a tudíž jsou jednoduché jak pro učitele, tak pro žáky či studenty.

 

Kniha je pro přehlednost členěna dle klasických kapitol fyziky, obsahuje kapitoly:

 

  • Mechanika
  • Kmitání a vlnění
  • Molekulová fyzika a termika
  • Akustika
  • Elektřina a magnetismus
  • Optika
  • Astronomie

 

V každé kapitole je k nalezení popis appletů společně s tipy a aktivitami pro využití v hodině. Publikace je doplněna o kapitolu s obecnými metodickými poznámkami a doporučeními pro práci s applety ve výuce a o rejstřík klíčových slov, který pomůže rychle najít applet vhodný pro oživení momentálně probírané látky. 

 

Ukázky kapitol z publikace jsou k dispozici v přiložených souborech: