hledej

Nápady pro výuku

Kniha nabízí soubor metodik pro vedení hodin k vybraným tématům na středních školách. Jejich cílem je vybavit studenty znalostmi a dovednostmi, které upotřebí v každodenním životě v roli spotřebitele ať již v oblasti řízení osobních financí, spotřebitelských práv, nebo zvládání rizik, které život v moderní společnosti přináší. Činíme tak v přesvědčení, že škola má své studenty nejen připravit na jejich profesní kariéru, ale také zajistit, že se „ve světě neztratí“.

 

autoři: kolektiv autorů
cena: 199 Kč 
ISBN: 978-80-254-6431-1 
Formát/počet stran: A4 / 152 s.


Kniha je členěna na dvě části: témata a metodiky. V první sekci je vždy stručně uvedeno a popsáno jedno ze sedmi témat, kterému se metodický manuál věnuje. V části metodiky jsou pak k dispozici plány hodin na klíč k příslušným oblastem spotřebitelského a občanského života. Kromě metodického postupu obsahují pracovní listy, kvízy, doplňkové články a informační listy, náměty na hry a další.

 

Obsah manuálu je následující:

 

Témata:

 

 • Osobní finance
 • Osobní odpovědnost
 • Práva a povinnosti
 • Služby veřejného zájmu
 • Udržitelnáspotřeba
 • Tradice a řemesla
 • Zdraví a bezpečí


  Metodiky:
   
 • Cestování
 • Dárcovství
 • Finanční plánování
 • Historie a funkce peněz
 • Inflace
 • Možnosti investování
 • Náklady úvěru
 • Nákup a vlastnictví auta
 • Obecně o riziku
 • Obezita
 • Online nákup
 • Označování
 • Předlužení
 • Sázení a gambling
 • Spamování & phishing
 • Telekomunikace
 • Typy spoření
 • Účinky alkoholu
 • Vlastní odpovědnost
 • Výnosnost aktiv
 • Zodpovědné finanční rozhodování

 

Ukázky kapitol z publikace jsou k dispozici v přiložených souborech: